This allurement is not abandoned to replica rolex accomplish the SIHH event, but a curated on a adventure calm with the associates of replica rolex uk the aggregation aBlogtoWatch attending at the new watches, to accommodated the aloft affluence watch industry replica watches uk executives, as able-bodied as added appearance that will be accomplished in the swiss fake watches advancing weeks.

UNITED KURDISTAN… » Mestiya serkevtinê

Mestiya serkevtinê

100

Mestiya serkevtinê

Îsmayil Silêman Hacanî

Têbînî: Em kurteçîroke serkewtî yekeme

7

100

Ne cara yekê ye şev lê diwergert û xew ji

çavan direvit. Lê vê şevê tam û çêjeka

taybet li cem heye. Piştî jiyê xwe bi nîvî kirî

ji nû bo cara yekê hest bi tama serkeftinê

kir. Pitir ji nîv betlê şîvazî vexwar, ji kêfên

wergirtina xelatê yekê di berîkana baştirîn

rêportaj da. Nexasme ew cara yekê bû

bextê xwe di cîhana rojnamegeriyê da

ceribandî. Nediviya şev bi dawî bihêt û roj

bi helête ve. Wê şevê hizar caran got: Bijît

şevistan, lê kesê ji hevalên wî yên runiştî

mebesta wî nedizanî. Tinê hevalê wî yê bîst

û çar demjimêran ageh ji xwe ney, gotê berî

tu rabî betlekê bîrê jî serda bike bo şûştina

gedey, ewî bi ser nermiya xwe kirine du û

sê, hemû rabûn wî nizanî kê derê ve biçit,

hind dît yê li ber derîkê xwaringeheka

pîtzayê. Hewayekê tezî dihat li wê şeva

çiriya diwê gelekan xwe di qolaçên

xwaringehê ra hesar dabû, bi tinê gencek

runişt bû li ser masekê ji derveyî

xwaringehê. Wî jî gelek bi hurmet silav kir û

gote wî, ez dişêm li cem te rûnim, te jî

lamên wî xwarin bûn bi zimanekî lalote û

livîna destan xêrhatina wî kir. Hêj nerûniştî

dest bi pirbêjiyê kir û got:

- Te ne sare?

- Nexêr ma kê sare heta min sar bit.

- Min jî ne sare, belku hindek hebin ev şeve

hest bi sarmayê bikin lê tu bi hiçik kurtî û

gelek jî li qolaçê he bi çakêt û sakone û xwe

diqorisînin.

Di bin çavan re li qolaçê nêrî û berê xwe da

pişta destê xwe û got manê ew neşên wekî

min leqa li destê xwe bidin.

Hêza çavên xwe hemû kom kire ser yek û

temaşeyî pişta destê wî kir û cuhnî bo

demekî kêm, paşî got ji kengî were tu leqa li

destê xwe didî?

Kenî.. Heta dikeniya xwe da şîn bûyî: Tu jî

gelekî bê mejî ma tu ji nû dizanî ez leqa li

destê xwe didim?

Bi hêbetî ve got:

- Belê ez dizanim lê ez nizanim ji kengî

were.

- Ez jî baş nizanim lê carekê deyika min

got: Piştî babê te emrê xwedê kirî tu fêrî vî

edetî bûyî.

- Te nizanî babê te bo çi mir?

- Ez nizanim bes deyika min digot ji qasta

mir, û hindek caran jî digot bi şolî ve mir.

- Xwedê efu bikit, em hemû dê bimirin hindî

zûtire, çêtire ma tu wesa nabêjî?

- Ya… Ez jî dê bimirim.. Wey dê min jî kine

di bin axê ve?

- Nexêr tu namirî, çinku tu dişêyî leqa li

destê xwe bidey, başe demê tu leqa li destê

xwe didî naêşit?

- Nexêr ma bo çi dê êşt, ma demê tu goştî

dixwî goşt diêşit? Manê dest jî goşte mane?

- Belê..

- Diyare te çu caran leq li destê xwe

nedayne?

- Nexêr.

- Anku tu dê bimirî û dê tekine di bin axê

ve?

- Erê.

Bi her du destan destê wî kire devê xwe da

û leqeka bi hêz li destê wî da. Bû qarqara

wî û bi kutekî destê xwe ji nav kêlbên wî anî

der û xwarina xwe bi nîvî hêla û bazda.

Piştî ji wê cadê durketî nizanî ka kê derê ve

biçit. Bîra wî li jimara telefona xanimeka

leşfiroş hat, piştî du sê caran telefon kirî

8

100

carekê dengekî xewte û nazik bersiv da tu

kî û vê nîva şevê te çi divêt?

- Ez yekim gotî ne bo rojê û hizar caran bijît

şev, hêvî dikim ev şeve digel min yê dilovan

û merd bî dê merdtirîn zelam di jiyana xwe

da dibînî.

- Ma çi li te bikim were, dilê min yê bi teve.

Demê gehiştî ye ber derîkê wan, derîkê

vekirî bû li ber sivderê xanimeka bejin zirav,

baq rûs û hiçik rûs, xwe qojjandibû u ji

sermade lêva wê dilerizî. Berî silav bikit.

Yekser got:

- Kê jimara telefona min daye te? Xwe Corc

Buş hatiba min derî bo ne vedikir lê di

telefonê de min zanî dengê te yê xweş

mirovane û dilê min jî bi te sot, min got ka

eve kî ye şev lê wergeriyayî bila bihêt min

gelek guneh yên dikirîn bila ev şeve xêrekê

bikim.

- Rû yê te rûyê xêrêye xwedê nimunên wekî

te li nav gelê me û hemû gelên buslmanan

zêdebkit, hemû derîk li megirtîne ma heke

hindek wekî hewe jî xwe gorîker nebin ev

lawe çi bikin.

Destê xwe dana ser millê wî û bi destê dî

murikên çakêtê wî vekirin. Bi herdu destan

destê wê ji sîngê xwe vekir û bilind kire ber

devê xwe û maçeka dirêj li pişta tilên wê da

û got:

- Ez heyranî te, ji min vebe ez çakêtê xwe

naêxim, duniya sare.

- Pa tu hatiye çi? Tu hatî yariyên xwe bi min

bikî, te şule bi sermayê nebit ezê niho te

germ bikim xwe dukêl ji xinxinkên te biçit?

- Xanim ez supasdarê te û merdîniya teme,

tinê min divêt ev şeve bo xwe biaxivin, du

cigare berdanê bi tilên xwe yên lerzok yek

kire di nav lêvên wê yên soravgirtî re. Xelkê

me xelet di jinkê digehin, jin ne bes ceste û

nivîne, ha ev dîtina te û hev peyvîna te ji

hemû kiryarên seksî xweştirin. Nazdar min

divêt ev şeve bo xwe biaxivîn û çend

pirsiyareka ji te bikim û xweliyê bi şevê wer

bikin?

- Ya rebî tu xêrikî tu ecney.. Bilîsî.. Yan jî

asayişî, dilê min. Bê zehmet ji mala min

derkeve min zewqê te nîne.

Destê xwe kire di paxla xwe da û kulmeka

para dane dest û got:

- Bawer bike ez mirovekî baş û bê bela me,

min çi ji te nevêt bi tinê em bo xwe biaxivin?

- Madem te çi nevêt here bo xwe têr digel

deyika xwe biaxive?

- Nê deyika min ya mirî.

- Digel xwîşkên xwe biaxive ma ew jî mirî

ne?

- Nexêr yên şûkirîn.

Tepek li serê xwe da û runişt û girî xwedê

te ev belaye bo min ev şeve ji kê derê ve

hinart?

Ew jî rûnişte xwarê û serê wê dana ser

çokê xwe û eniya wê gemirand û rondikên

wê bi destê xwe vemalîn. Cana min hestê

te çibû demê cara yekê te biryar day vî karî

bikî?

Bi tureyi ve karê çi?

- Kengî, li kê derê, çawa, bo çi te ev kare

kir, û hesta te çi bû demê carayekê tu

hatiye vê cîhanê?.

Ji binê piya kire qîjî, rêzeka hunka li sîngê

wî dan wib tunekî tirsê got: Heye hewar tukî

û te ev şeve çi ji min divêt?

- Netirse bi xwedê ez gelek rêzê li hemû

suzaniya digirim çinku hun jî yên bûne

9

100

qurbanên vî civakê nesaxlem. Heke hûn ji

sîha xwe jî bitirsin, mafê hewe ye lê çi

caran ji nivîseran netirsin.

Di bin lêvan ve got: Tu jî nivîserî! Lewra

xwelî bi serî.

Serê wê ji sîngê xwe ve kir u eniya wê maçî

kir û got: Raste ez jî xwelî serim.

Piştî dengê pixêna xewa wê hatî wekî

babekê dilovan hêdî serê wê dana ser

balîfkî û çakêtê xwe pê dada û mîna diza ji

mala wê derket.

Hêj şeve û çi bangînên rojê diyar ne bûne,

nizanî kê derê ve biçit ji nişkan ve xwe dît di

nav goristanê de. Ji dûr ve destê xwe bilind

kir û silav kire miriyan: Gelî miriyan çi hale,

hûn çi dikin, çi dibêjin bo vê dunyayê, çi

gotgotk li cem hewe hene? Kesê bersiv

neda. Bêhneka xweş li nav kêliya geriya bi

ronahiya çiqmaqa xwe hindek nivîsînên ser

kêliya xwandin. Li beramber kêliya gencekê

rawestiya li ser nivîsî bû çûye ber dilovaniya

xwedê ji egerê rûdaneka diltezîn. Serê xwe

hejand û got: Bo çi kurê min heke te

kemera turumbêlê girêdaba û bi xwendina

meseja ve mijûl nebay û hind bi lez

neçûbayî tu nedihatiye vê derê. Ji wî burî li

beramber kêliya şehîdekî rawestiya û serê

xwe hejand û got: Ez heyran tu niha ne yê

peşêmanî? Berî guh li çi bersiva bibit,

dengê xaxurta sa bi serda hat bi reva xwe

re negehişt bi kutekî xwe gehande

tirumbêlê û ji nav goristanê derkevt, dengê

bangî ji hemû mizgeftên bajêrî pêk ve bilind

bû, ji nişka ve xwe dît yê di mizgeftekê ve,

dest û çavên xwe şûştin û çû li pişt melay

rûnişt.. Man û.. Man kesekê dî nehate

nivêjê. Seyda got: Bira hema başe evro tu

yê hatî hero ez bi tinê me, nivêjên bi xêr

nahên bes bo yên rûmetî nîvro rê li

mizgeftan nîne!

- Mamosta bibore ez nehatîme nivêjê bikim.

- Heke tu ne hatibiye nivêjê ba vê ser sibê

tu li çi digerî?

-Tinê min pirsiyareka heye, kengî, li kê

derê, bo çi û çawa tu bûye mela û hesta te

çibû demê cara yekê tu bûye mela?

Mela du sê caran bi lez navê xwedê anî û

nelet li şeytanî kirin, ewî her bi kenî ve

pirsiyarên xwe dubare kirin. Mela vepirpitî,

lerizî û kef bi ser devî ket, dest û piyên xwe

vejenîn û teb hatê. Wî jî mîna birûsyê xwe li

derîkî da û bazda piştî ji mizgeftê dûr ketî û

piyên wî tezîn ji nû zanî pêxwase û pêlava

xwe ya hêlaye di mizgeftê ve.

10

785 Comments to “Mestiya serkevtinê”

 1. Say, you got a blog write-up.Genuinely appreciate it! Really Cool.

 2. Stunt says:

  You can certainly see your expertise within the work you write. The world hopes for even more passionate writers such as you who are not afraid to say how they believe. At all times follow your heart.

 3. just go to says:

  Thanks-a-mundo for the article post.Much thanks again. Really Cool.

 4. Wow, marvelous blog layout! How long have you been blogging for? you make blogging look easy. The overall look of your web site is fantastic, as well as the content!

 5. wpc plošče says:

  There is definately a great deal to know about this topic. I really like all of the points you have made.

1 155 156 157

Leave your Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Blue Taste Theme created by Jabox
Content Protected Using Blog Protector Plugin By: Make Money.