٦،٠٠٠ شەش هزار داعش و خێزانێن وان ژ بن تونێلا دەرکەتن و خوە رادەستی هێزێن هسد کر پشتی ژ ژیانا خوە بێ هیڤی بوین

٦،٠٠٠ شەش هزار داعش و خێزانێن وان ژ بن تونێلا دەرکەتن و خوە رادەستی هێزێن هسد کر پشتی ژ ژیانا خوە بێ هیڤی بوین.

ئەڤ ژمارا بلندە ل هزرا کەسێ نەبو جهەکێ بچیک ل بن دەستێن داعشێ ئەڤ هەمی کەسە لێ بون. هەروەسا دلشێر حەسەکی دا خویاکرن دەمێ هێزێن سوریا دیموکراتیک دەست ب شەری کری هەمی دورپێج کرین چ رێ نەمان ژ بلی خوە رادەستی هێزێن سوریا دیموکراتیک بکەن.  هەروەسا دلشێر حەسەکی مەندەهوش بون ب وێ ژامارا مروڤان ل وی جهێ بچویک هامیان شەش هزار کەسان خوە رادەستی هێزێن سوریا دیموکراتیک کری.